5 redenen om piloot te worden

Maak jouw droom waar bij KLM Flight Academy.

Bekijk redenen

Open dagen

Meer weten over onze opleiding? Kom naar een open dag!

Aanmelden

Wil jij piloot worden?

Wij zoeken jongens en meiden met ambitie en talent. Zoeken wij jou?

Ja!

Kosten & financiering

Wanneer je mag starten aan de opleiding kun je een voorwaardelijke lening aangaan bij KLM.

Financieren opleidingskosten KLM

De totale opleidingskosten bedragen € 122.000,-. KLM levert een financiële bijdrage aan deze kosten waardoor de totale opleidingskosten voor jou als student € 101.500,- bedragen. Het is mogelijk om deze kosten te financieren vanuit KLM. Wanneer je na positief doorlopen van de selectie mag starten aan de opleiding kun je een voorwaardelijke lening aangaan bij KLM met als doel om, na succesvol afronden van de opleiding tot verkeersvlieger aan de KLM Flight Academy, in dienst te treden als verkeersvlieger bij KLM.

Geen financieel risico

De lening wordt onvoorwaardelijk vanaf het moment dat je daadwerkelijk in dienst treedt bij KLM als verkeersvlieger. Pas vanaf dat moment start je met het terugbetalen van je schuld. Gedurende je tijd op de KLM Flight Academy en eventuele wachttijd vanaf het moment van afstuderen aan de KLM Flight Academy en indiensttreding bij KLM, heb je geen schuld, betaal je geen rente en heb je dus ook geen betalingsverplichting.

Mocht je worden ontheven uit de opleiding of je raakt medisch ongeschikt voordat je in dienst treedt bij KLM dan vervalt de voorwaardelijke lening. Er is dus geen sprake van een schuld. Hierdoor kun jij als student financieel risicoloos de opleiding volgen.

Betalen bij indiensttreding KLM

Vanaf het moment dat jij in dienst treedt bij KLM als verkeersvlieger start je met het terugbetalen van de schuld. Je lening wordt dan een zogeheten ‘werkgeverskrediet’. Je betaalt je schuld inclusief rente vervolgens in gelijke maandelijkse termijnen over 15 jaar verspreid terug aan KLM. Mocht je binnen 5 jaar geen baan aangeboden zijn in de cockpit bij KLM, dan vervalt de verplichting om bij KLM in dienst te treden.

Financieren opleidingskosten uit eigen middelen

Het is mogelijk om de opleidingskosten uit eigen middelen te betalen, je betaalt dit in 3 termijnen tijdens het volgen van de opleiding aan de KLM Flight Academy. Wanneer je de opleiding uit eigen middelen betaalt is het garantiefonds op jou van toepassing; word je ontheven uit de opleiding, raak je medisch ongeschikt of heb je na afronden van de opleiding geen baan binnen 5 jaar bij KLM in de cockpit aangeboden gekregen, dan betaalt het garantiefonds de door jou betaalde termijnen van opleidingskosten aan je terug. Zo kun jij financieel risicoloos de opleiding volgen aan de KLM Flight Academy.