5 redenen om piloot te worden

Maak jouw droom waar bij KLM Flight Academy.

Bekijk redenen

Open dagen

Meer weten over onze opleiding? Kom naar een open dag!

Aanmelden

Wil jij piloot worden?

Wij zoeken jongens en meiden met ambitie en talent. Zoeken wij jou?

Ja!

Kosten & financiering

Wij zijn de preferred supplier van KLM. Onze studenten vliegen uiteindelijk bij KLM! Ben jij daar ook één van?

Opleidingskosten en financiering

De studiekosten van de opleiding bedragen op dit moment € 122.000.
Periodiek worden de kosten vastgesteld, deze kunnen dus wijzigen.

KLM en KLM Flight Academy vinden het belangrijk dat iedereen met het juiste talent en ambitie verkeersvlieger kan worden, ongeacht de financiële draagkracht van bijvoorbeeld ouders of familie. Op dit moment wordt gewerkt aan een, voor de totale opleidingskosten, dekkende financiering. Hoewel de invulling van de financiering op dit moment nog niet bekend is zullen de volgende twee uitgangspunten daar in ieder geval deel van uitmaken;

  1. Financieringszekerheid
    De strekking hiervan is dat wanneer je binnen 5 jaar na afstuderen geen baan als verkeersvlieger bij KLM is aangeboden je volledige studieschuld zal worden afgelost.
  2. Zelfstandige financiering
    Er is geen noodzaak voor financiële zekerheden vanuit ouders of derden.
    Je kan de financiering geheel zelfstandig afsluiten.

Ook nu er nog geen financiering beschikbaar is starten we wel met nieuwe klassen. In deze gevallen wordt de student eerst een tijdelijk opleidingscontract aangeboden. Dit contract is ter overbrugging tot het moment dat er een financiering beschikbaar is. De strekking van dit contract is dat KLM Flight Academy de opleidingskosten tot het moment van een beschikbare financiering tijdelijk namens de student voor haar rekening neemt, zonder dat de student direct een financiële verplichting aangaat.

Op het moment dat er een dekkende financiering komt wordt de student een financierings-aanbod gedaan. De student kan dan alsnog de keuze maken om wel of niet akkoord te gaan met dit aanbod. Indien de student niet akkoord gaat met dit aanbod en de opleiding niet met eigen middelen kan bekostigen, verlaat de student de opleiding.