5 redenen om piloot te worden

Maak jouw droom waar bij KLM Flight Academy.

Bekijk redenen

Open dagen

Meer weten over onze opleiding? Kom naar een open dag!

Aanmelden

Wil jij piloot worden?

Wij zoeken jongens en meiden met ambitie en talent. Zoeken wij jou?

Ja!

Kosten & financiering

Wanneer je mag starten aan de opleiding kun je een voorwaardelijke lening aangaan bij KLM.

Financieren opleidingskosten KLM

De totale opleidingskosten bedragen op dit moment € 135.000,-. KLM levert een financiële bijdrage aan deze kosten waardoor de totale opleidingskosten voor jou als student € 112.500,- bedragen. Het is mogelijk om deze kosten te financieren vanuit KLM. Wanneer je na positief doorlopen van de selectie mag starten aan de opleiding kun je een voorwaardelijke lening aangaan bij KLM met als doel om, na succesvol afronden van de opleiding tot verkeersvlieger aan de KLM Flight Academy, in dienst te treden als verkeersvlieger bij KLM.

Geen financieel risico

De lening wordt onvoorwaardelijk vanaf het moment dat je daadwerkelijk in dienst treedt bij KLM als verkeersvlieger. Pas vanaf dat moment start je met het terugbetalen van je schuld. Gedurende je tijd op de KLM Flight Academy en eventuele wachttijd vanaf het moment van afstuderen aan de KLM Flight Academy en indiensttreding bij KLM, heb je geen schuld, betaal je geen rente en heb je dus ook geen betalingsverplichting.

Mocht je worden ontheven uit de opleiding of je raakt medisch ongeschikt voordat je in dienst treedt bij KLM dan vervalt de voorwaardelijke lening. Er is dus geen sprake van een schuld. Hierdoor kun jij als student financieel risicoloos de opleiding volgen.

Betalen bij indiensttreding KLM

Vanaf het moment dat jij in dienst treedt bij KLM als verkeersvlieger start je met het terugbetalen van de schuld. Je lening wordt dan een zogeheten ‘werkgeverskrediet’. Je betaalt je schuld inclusief rente vervolgens in gelijke maandelijkse termijnen over 15 jaar verspreid terug aan KLM. Mocht je binnen 5 jaar geen baan aangeboden zijn in de cockpit bij KLM, dan vervalt de verplichting om bij KLM in dienst te treden.