5 redenen om piloot te worden

Maak jouw droom waar bij KLM Flight Academy.

Bekijk redenen

Open dagen

Meer weten over onze opleiding? Kom naar een open dag!

Aanmelden

Wil jij piloot worden?

Wij zoeken jongens en meiden met ambitie en talent. Zoeken wij jou?

Ja!

F.A.Q.

Heb ik tijd voor een bijbaan tijdens mijn studie op de KLM Flight Academy?

Onze opleiding is kort en buitengewoon intensief. Je moet je daarop goed concentreren en dat vraagt echt al je aandacht. Daarnaast kunnen tijdens je studie allerlei zaken op het laatste moment veranderen of worden aangepast. Naar onze mening gaat het hebben van een bijbaan ten koste van je studie en de studieresultaten. Dat is het allerbelangrijkste. Een bijbaan uitoefenen raden wij dan ook sterk af.

Hoe lang duurt de opleiding tot verkeersvlieger?

De opleiding duurt ongeveer 24 maanden. Er kunnen zich echter altijd omstandigheden voordoen waardoor je vertraging oploopt.

Hoe meld ik me aan voor AP&M?

Aanmelden voor de opleiding AP&M doe je bij de Hanzehogeschool. Het is belangrijk om de toelatingseisen te checken voordat je je aanmeldt.
Nadat je inschrijving definitief is meld je je aan voor de selectie bij de KLM Flight Academy. Op het aanmeldformulier kun je aangeven dat je AP&M volgt/gaat volgen.

Ik ben afgevallen tijdens jullie selectieprocedure. Mag ik het nog een keer proberen?

Wanneer je binnen 2 jaar na het behalen van je havo of vwo diploma* voor het eerst aan onze selectie hebt deelgenomen, maar geen positief resultaat hebt behaald, mag je je nog een keer aanmelden voor de selectieprocedure. De voorwaarde hiervoor is wel dat je eerst een Bachelor en/of Master studie (studierichting is vrij in te vullen) afrondt om jezelf verder te ontwikkelen.

Let op: er moet minimaal twee jaar zitten tussen je eerste selectiepoging en de herkansing. De herkansing dient uiterlijk binnen 8 jaar na datum van de eerste afwijzing plaats te vinden.

*Hiervoor geldt de datum dat het officiële diploma is behaald. Later behaalde  deelcertificaten of aanvullende cursussen gelden dus niet als diplomadatum.

 

Ik ben afgewezen voor de Koninklijke Luchtmacht (KLu). Maak ik dan nog een kans om toegelaten te worden tot de KLM Flight Academy?

Jazeker. De eisen die gelden voor de KLM Flight Academy verschillen op een aantal punten van die van de KLu. Het feit dat je bent afgewezen voor een opleiding tot militair vlieger houdt niet per definitie in dat je niet geschikt zou zijn voor het beroep van verkeersvlieger.

Ik ben kleurenblind. Kan ik daarmee piloot worden?

Met bepaalde vormen en gradaties van kleurenblindheid kun je inderdaad geen piloot worden. Neem voorafgaand aan de selectie contact op met KLM Health Services, telefoonnummer (020) 649 43 34.

Ik ben nachtblind. Kan ik daarmee piloot worden?

Nee, als je nachtblind bent kun je helaas geen piloot worden.

Ik ben ouder dan 27 jaar en zes maanden. Is dat te oud om aan de opleiding te beginnen?

Dit hoeft in principe niet zo te zijn. Deze maximum adviesleeftijd is vastgesteld omdat persoonlijke ontwikkeling op latere leeftijd minder makkelijk gaat en binnen de vliegopleiding dit een heel belangrijk aspect is. Tevens is er sprake van minder dienstjaren tot aan pensionering bij indiensttreding. Wij hanteren deze grens echter niet strikt. Wel is het belangrijk te beseffen dat je tegen bovenstaande zaken aan kunt lopen wanneer je met de vliegopleiding begint als je veel ouder bent dan 27,5 jaar.

Ik heb een mbo diploma, kan ik mij dan ook aanmelden voor de KLM Flight Academy?

Nee, een mbo-4 diploma geeft geen toegang tot de selectie voor de standaard tweejarige vliegopleiding. Wel kun je met een mbo-4 opleiding in aanmerking komen voor de opleiding Airline Pilot & Management. In deze opleiding werken wij samen met de Hanzehogeschool in Groningen. Om toegelaten te worden tot AP&M moet je tenminste mbo-niveau 4 hebben gedaan en de diploma’s van de gevraagde vakken  hebben behaald. Meer lezen?

Ik heb wel eens gehoord dat je voor het beroep van verkeersvlieger geen bril of contactlenzen mag dragen. Klopt dat?

Nee, dit is een fabel. Een oogafwijking die zich bevindt tussen de begrenzingen -6 of +5 hoeft geen reden tot afwijzing te zijn. Eventueel kun je voorafgaand aan de selectie een oogonderzoek laten doen bij KLM Health Services. Meer lezen?

Ik mis een bepaald vak dat nodig is voor de opleiding. Kan ik dan toch aangenomen worden?

Voor zowel VWO als Havo kandidaten geldt dat je, om de ontbrekende vakken aan te vullen, maximaal 2 deelcertificaten mag halen. Voor deelname aan de selectie moet je in het bezit te zijn van die deelcertificaten. Meer lezen?

Is de selectie vrijblijvend?

Nee, zeker niet. Onze selectieprocedure is kostbaar. Wij willen geen financiële hindernissen voor jou opwerpen. Vandaar dat je eigen bijdrage aan die kosten beperkt blijft tot €335,-.

Besef wel dat onze selectieprocedure niet vrijblijvend is: besluit je na positieve afronding van fase 2 of 3 of de gehele selectieprocedure de selectie niet te vervolgen, dan verhalen we (behoudens gevallen van overmacht) de volledige selectiekosten met een maximum van € 1.800,- op jou, eventueel verhoogd met de kosten voor het medisch onderzoek, voor zover die door ons voorgeschoten is.

 

 

Is er sprake van baangarantie?

KLM Flight Academy is de preferred supplier van KLM; wanneer KLM nieuwe vliegers nodig heeft zal zij deze als eerste werven bij onze vliegschool. In 2024 leiden wij 72 studenten op tot verkeersvlieger bij KLM, waarbij de inhoud van onze opleiding is afgestemd op alle wensen, eisen en voorwaarden van KLM. Na afronding van de opleiding ontvang jij je vliegbrevet en stroom je door naar KLM in de functie van second officer B777.

Kan ik als niet-Nederlander toch worden toegelaten tot de KLM Flight Academy?

Je dient voor het aanmelden voor onze opleiding te beschikken over de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een EU-lidstaat, daarnaast dien je een vooropleiding te hebben op hetzelfde niveau van het Nederlandse havo of vwo, bijvoorbeeld een International Baccalaureate (IB) met het juiste vakkenpakket (Wiskunde, Natuurkunde, Engels en Nederlands). Kijk voor alle informatie bij onze toelatingseisen.

Kom ik in aanmerking voor studiefinanciering door de overheid?

Onze opleiding is een privé-opleiding. Je krijgt dus helaas geen studiefinanciering. Als je echter kiest voor de vierjarige opleiding Airline Pilot & Management, kom je wel in aanmerking voor studiefinanciering gedurende de volledige studieperiode van Airline Pilot & Management .