5 redenen om piloot te worden

Maak jouw droom waar bij KLM Flight Academy.

Bekijk redenen

Open dagen

Meer weten over onze opleiding? Kom naar een open dag!

Aanmelden

Wil jij piloot worden?

Wij zoeken jongens en meiden met ambitie en talent. Zoeken wij jou?

Ja!

Toelatingseisen

Piloten dragen veel verantwoordelijkheid. Om er zeker van te zijn dat er een goede verkeersvlieger in jou schuilt, hanteren wij toelatingseisen die aansluiten bij de eisen van KLM.

Let op: dit betreffen de minimale vereisten om je te kunnen aanmelden. Kijk voor meer informatie onder de tab aanmelden.

Leeftijd en nationaliteit

 • Minimaal zeventien jaar bij begin opleiding;
 • Zeer goede beheersing van de Nederlandse taal;
 • Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een EU-lidstaat.

Medisch en fysiek

 • Lichaamslengte: minimaal 157,5 cm en maximaal 203 cm;
 • Ogen: een bril of lenzen zijn toegestaan, maar je oogafwijking mag niet groter zijn dan -6 en +5 (een extra keuring wijst uit hoe je oogafwijking zich in de toekomst kan ontwikkelen). Bij een afwijking groter dan -6 is deelname aan de opleiding eventueel mogelijk, neem hiervoor contact op met ons;
 • Kleurenblindheid is niet toegestaan;
 • Toelating na laserbehandeling is onder bepaalde voorwaarden mogelijk (neem voor meer informatie over laserbehandelingen contact op met KLM Health Services).

Vooropleiding

 • Havo-diploma met tenminste wiskunde B, natuurkunde, Engels en Nederlands. Daarnaast moet er nog een aanvullende natuurkunde cursus worden behaald bij het Boswell of Wismon Instituut. Het is toegestaan om de aanvullende natuurkunde cursus te behalen na het positief doorlopen van de selectieprocedure, maar deze moet in ieder geval positief afgerond zijn vóór de start in één van de klassen. In het aanmeldformulier vind je een intentieverklaring terug, waarin je aangeeft de aanvullende natuurkunde cursus te zullen volgen indien je de selectie positief hebt doorlopen. Het is daarom mogelijk om je in het eindexamenjaar al aan te melden voor de selectieprocedure.
 • Vwo-diploma met het juiste vakkenpakket tenminste: wiskunde A of B, natuurkunde, Engels en Nederlands. Let op: je mag je in je eindexamenjaar alvast aanmelden voor de selectieprocedure, je dient dan wel het overgangsbewijs van VWO5 naar VWO6 te kunnen overleggen. Je start met onze opleiding (na succesvol doorlopen van de selectieprocedure) als je je eindexamen vervolgens hebt gehaald.
 • International Baccalaureate (IB) diploma met tenminste standard level mathematics: Analysis and Approaches, physics, Engels en Nederlands;
 • Aso/tso-diploma (België) met tenminste wiskunde (drie uur per week), fysica (twee uur per week), Engels en Nederlands (laatste jaar, derde graad). Begin in je eindexamenjaar alvast met de selectieprocedure.

Toelatingseisen met een HBO/ WO opleiding

Mocht je niet in het bezit zijn van een Havo of VWO diploma of niet over het juiste vakkenpakket beschikken, dan is de toelatingseis een afgeronde Technische HBO of WO opleiding. Daaronder vallen de volgende opleidingen:

 • HBO opleiding Maritiem Officier (na afronding van de opleiding geen aanvullende natuurkunde cursus nodig).
 • HBO opleiding Automotive Engineering (na afronding van de opleiding geen aanvullende natuurkunde cursus nodig).
 • HBO opleiding Luchtvaarttechnologie Delft (na afronding van de opleiding geen aanvullende natuurkunde cursus nodig).
 • HBO opleiding Werktuigbouwkunde (na afronding van de opleiding geen aanvullende natuurkunde cursus nodig).
 • HBO opleiding Aviation-Engineering (na afronding van de opleiding geen aanvullende natuurkunde cursus nodig).
 • HBO opleiding Aviation-Operations: wél aanvullende natuurkunde cursus nodig. Met een VWO achtergrond met wiskunde B en natuurkunde is deze aanvullende natuurkunde cursus niet nodig.
 • HBO Civiele Techniek: wél aanvullende natuurkunde cursus nodig. Met een VWO achtergrond met wiskunde B en natuurkunde is deze aanvullende natuurkunde cursus niet nodig.
 • WO Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek
 • WO Civiele techniek

Bovenstaande opleidingen zijn door ons op vakinhoud geverifieerd en daarom geaccepteerd.

Mocht je van mening zijn dat je een afgeronde HBO of WO opleiding hebt die qua technische achtergrond minimaal gelijk staat aan bovenstaande, dan ligt de verantwoordelijkheid bij jou zelf om dat (middels een officiële schoolverklaring of andere verklaring) aan te tonen.

Havo- of vwo-diploma zonder het juiste vakkenpakket

Heb je een havo- of vwo-diploma op zak zonder het juiste vakkenpakket? Je mag het aanvullen met maximaal twee deelcertificaten. Het is hierbij belangrijk dat het niveau van de betreffende deelcertificaten tenminste hetzelfde niveau heeft als van jouw diploma, waarbij geldt dat havo natuurkunde altijd aangevuld moet worden met wiskunde B indien een deelcertificaat op vwo-niveau behaald wordt. De combinatie van natuurkunde op havo niveau, aangevuld met wiskunde A op vwo-niveau, is dus niet toelaatbaar.

Wij bieden zelf geen deficiëntie- of deelcertificaatcursussen aan, maar je eigen school vaak wel. Andere mogelijkheden zijn het Boswell-bèta instituut of WisMon. Wij accepteren de volgende examens; Staatsexamen, CCVX voortentamen, James Boswell Examen. LET OP: wanneer je je inschrijft voor de selectieprocedure moet je de benodigde deelcertificaten hebben behaald. Mocht je de gevraagde vakken (nog) niet hebben behaald kan je dus niet in selectie worden genomen.

Vooropleiding MBO4

Beschik jij over een MBO-4 diploma en wil je graag de opleiding tot verkeersvlieger volgen? Bekijk dan onze pagina ‘Airline Pilot & Management’ voor alle informatie en toelatingseisen!

Buitenlandse vooropleiding

Heb je een buitenlandse vooropleiding gevolgd en wil je graag naar onze vliegschool? Laat je diploma dan waarderen door het Nuffic.

Twijfel je na lezen van het bovenstaande? Neem dan gerust contact op met ons via +31 (0) 503098300 of info@klmfa.nl. Wij helpen graag! Op de open dag beantwoorden we ook al je vragen.

In aanraking geweest met justitie?

Op het aanmeldformulier vragen wij of je in aanraking bent geweest met justitie, hieronder is een toelichting over dit onderwerp te vinden.

De KLM heeft met het oog op de nationale en openbare veiligheid, van overheidswege toestemming gekregen om, ten behoeve van het screenen van personeel bij aanname, justitiële gegevens uit het Justitieel Documentatiesysteem van de Justitiële Informatiedienst op te vragen.
KLM Security Services heeft inzage in alle beschikbare justitiële gegevens, dus niet alleen veroordelingen, maar ook sepots, transacties en openstaande zaken. Bij de vraag of je in aanraking bent geweest met politie en/of justitie kunnen dus alle antecedenten worden ingezien en dien je hier met het beantwoorden van deze vraag rekening mee te houden. Indien de vraag negatief wordt beantwoord, terwijl er wel antecedenten zijn, kan dit worden meegewogen in de integriteitstoets van betrokkene.