5 redenen om piloot te worden

Maak jouw droom waar bij KLM Flight Academy.

Bekijk redenen

Open dagen

Meer weten over onze opleiding? Kom naar een open dag!

Aanmelden

Wil jij piloot worden?

Wij zoeken jongens en meiden met ambitie en talent. Zoeken wij jou?

Ja!

Toelatingseisen Belgie

Met je Aso/Tso-diploma met de juiste vakken kun je ook toegelaten worden tot de KLM Flight Academy!

Let op: dit betreffen de minimale vereisten om je te kunnen aanmelden. Kijk voor meer informatie onder de tab aanmelden.

LEEFTIJD EN NATIONALITEIT

 • Minimaal achttien jaar bij begin opleiding;
 • Zeer goede beheersing van de Nederlandse taal;
 • Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een EU-lidstaat.

MEDISCH EN FYSIEK

 • Lichaamslengte: minimaal 157,5 cm en maximaal 203 cm;
 • Ogen: een bril of lenzen zijn toegestaan, maar je oogafwijking mag niet groter zijn dan -6 en +5 (een extra keuring wijst uit hoe je oogafwijking zich in de toekomst kan ontwikkelen). Bij een afwijking groter dan -6 is deelname aan de opleiding eventueel mogelijk, neem hiervoor contact op met ons;
 • Kleurenblindheid is niet toegestaan;
 • Toelating na laserbehandeling is onder bepaalde voorwaarden mogelijk (neem voor meer informatie over laserbehandelingen contact op met KLM Health Services).

VOOROPLEIDING

 • Aso/tso-diploma (België) met tenminste wiskunde (drie uur per week), fysica (twee uur per week), Engels en Nederlands (laatste jaar, derde graad). Begin in je eindexamenjaar alvast met de selectieprocedure.
 • Havo-diploma met tenminste wiskunde B, natuurkunde, Engels en Nederlands. Daarnaast moet er nog een aanvullende natuurkunde cursus worden behaald bij het Boswell of Wismon Instituut (heb je voor 2010 je natuurkunde behaald, dan hoef je deze aanvullende natuurkunde cursus niet te volgen). Na het behalen van je Havo diploma kun je de aanvullende natuurkunde cursus behalen en daarna kun je je aanmelden voor de selectieprocedure. 
 • Vwo-diploma óf overgangsbewijs naar het eindexamenjaar met het juiste vakkenpakket tenminste: wiskunde A of B, natuurkunde, Engels en Nederlands.
 • International Baccalaureate (IB) diploma met tenminste standard level mathematics: Analysis and Approaches, physics, Engels en Nederlands;

TOELATINGSEISEN MET EEN HBO/ WO OPLEIDING

Mocht je niet in het bezit zijn van een Havo of VWO diploma of niet over het juiste vakkenpakket beschikken, dan is de toelatingseis een afgeronde Technische HBO opleiding. Daaronder vallen de volgende opleidingen:

 • HBO opleiding Maritiem Officier (na afronding van de opleiding geen aanvullende natuurkunde cursus nodig).
 • HBO opleiding Automotive Engineering (na afronding van de opleiding geen aanvullende natuurkunde cursus nodig).
 • HBO opleiding Luchtvaarttechnologie Delft (na afronding van de opleiding geen aanvullende natuurkunde cursus nodig).
 • HBO opleiding Werktuigbouwkunde (na afronding van de opleiding geen aanvullende natuurkunde cursus nodig).
 • HBO opleiding Aviation-Engineering (na afronding van de opleiding geen aanvullende natuurkunde cursus nodig).
 • HBO opleiding Aviation-Logistics: wél aanvullende natuurkunde cursus nodig (deze moet behaald zijn voordat je je kunt inschrijven voor de selectieprocedure). Met een VWO achtergrond met wiskunde B en natuurkunde is deze aanvullende natuurkunde cursus niet nodig.
 • HBO Civiele Techniek: wél aanvullende natuurkunde cursus nodig (deze moet behaald zijn voordat je je kunt inschrijven voor de selectieprocedure). Met een VWO achtergrond met wiskunde B en natuurkunde is deze aanvullende natuurkunde cursus niet nodig.
 • WO Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

HAVO- OF VWO-DIPLOMA ZONDER HET JUISTE VAKKENPAKKET

Heb je een havo- of vwo-diploma op zak zonder het juiste vakkenpakket? Je mag het aanvullen met maximaal twee deelcertificaten. Het is hierbij belangrijk dat het niveau van de betreffende deelcertificaten tenminste hetzelfde niveau heeft als van jouw diploma, waarbij geldt dat havo natuurkunde altijd aangevuld moet worden met wiskunde B indien een deelcertificaat op vwo-niveau behaald wordt. De combinatie van natuurkunde op havo niveau, aangevuld met wiskunde A op vwo-niveau, is dus niet toelaatbaar.

Wij bieden zelf geen deficiëntie- of deelcertificaatcursussen aan, maar je eigen school vaak wel. Andere mogelijkheden zijn het Boswell-bèta instituut of WisMon. Wij accepteren de volgende examens; Staatsexamen, CCVX voortentamen, James Boswell Examen. LET OP: wanneer je je inschrijft voor de selectieprocedure moet je de benodigde deelcertificaten, en indien van toepassing de aanvullende natuurkunde cursus, hebben behaald. Mocht je de gevraagde vakken en aanvullende natuurkunde cursus (nog) niet hebben behaald kan je dus niet in selectie worden genomen.

VOOROPLEIDING MBO4

Met een mbo-opleiding kunnen we je helaas niet toelaten tot de tweejarige basisopleiding tot verkeersvlieger. Je komt wel in aanmerking voor de vierjarige opleiding Airline Pilot & Management van de Hanzehogeschool in Groningen. Deze opleiding is een major van de bachelor Technische Bedrijfskunde en is een gecombineerde opleiding van Airline Pilot & Management en de KLM Flight Academy. Dit betekent dat je eind tweede jaar van deze studie bij ons zal starten aan de KLM Flight Academy. In het eerste jaar van deze opleiding ga je selectie doen voor de KLM Flight Academy. Daarnaast moet je deelcertificaten behalen op minimaal havo niveau voor wiskunde B en natuurkunde + aanvullende natuurkunde cursus.

BUITENLANDSE VOOROPLEIDING

Heb je een buitenlandse vooropleiding gevolgd en wil je graag naar onze vliegschool? Laat je diploma dan waarderen door het Nuffic.

Twijfel je na lezen van het bovenstaande? Neem dan gerust contact op met ons via +31 (0) 503098300 of info@klmfa.nl. Wij helpen graag! Op de open dag beantwoorden we ook al je vragen.

IN AANRAKING GEWEEST MET JUSTITIE?

Op het aanmeldformulier vragen wij of je in aanraking bent geweest met justitie, hieronder is een toelichting over dit onderwerp te vinden.

De KLM heeft met het oog op de nationale en openbare veiligheid, van overheidswege toestemming gekregen om, ten behoeve van het screenen van personeel bij aanname, justitiële gegevens uit het Justitieel Documentatiesysteem van de Justitiële Informatiedienst op te vragen.
KLM Security Services heeft inzage in alle beschikbare justitiële gegevens, dus niet alleen veroordelingen, maar ook sepots, transacties en openstaande zaken. Bij de vraag of je in aanraking bent geweest met politie en/of justitie kunnen dus alle antecedenten worden ingezien en dien je hier met het beantwoorden van deze vraag rekening mee te houden. Indien de vraag negatief wordt beantwoord, terwijl er wel antecedenten zijn, kan dit worden meegewogen in de integriteitstoets van betrokkene.